Abonnemang


Lundin Skatt erbjuder utöver timersättningsavtal på löpande räkning även ett antal olika abonnemangslösningar

Abonnemangsidén bygger på att kunden för en fast bestämd premie per månad skall kunna erhålla en anpassad kontinuerlig lösning innehållandes visst antal timmar rådgivnings- / biträdestjänster, nyhetsbevakning, informationsmöten, utbildningar etc inom de verksamhetsområden som Lundin Skatt är verksamt. 


Syftet med abonnemangslösningen är i första hand att kunden utifrån sina egna behov skall få tillgång till snabb kvalificerad rådgivning från en rådgivare som sedan tidigare är insatt i och har en god förståelse för kundens verksamhet. Genom abonnemangsvarianten erhåller kunden samtidigt rådgivning till ett rabatterat pris jämfört med rådgivning på löpande räkning.


 


 

Lundin Skatt AB (556902-5108) | Engelbrektsgatan 6, 2 tr | 702 12 Örebro | info@lundinskatt.se | Tel: 070-695 31 11 |