Verksamhetsområden


Lundin Skatt erbjuder tjänster primärt inom nedanstående områden.


Allmän skatterådgivning

Rådgivning inom i första hand området svensk företagsbeskattning.

Skatteprocess

Biträde/ombud i skatteprocess.
Kan även biträda eller agera som ombud för företag i samband med att Skatteverket genomför skatterevision eller ställer frågor till företaget.

Företagsöverlåtelser/omstruktureringar

Biträde vid företagsöverlåtelser samt omstruktureringar inbegripet framtagande av skatteoptimerade specifika lösningar för varje individuell situation.

Generationsskiften

Generationsskiftesrådgivning vari ingår framtagande av anpassade transaktionslösningar och biträde genom hela genomförandefasen.

Fåmansföretag

Rådgivningstjänster samt skatteoptimering för fåmansföretag och dess ägare.

Fastigheter

Skatterådgivning samt framtagande av skatteoptimerade transaktionslösningar inom fastighetsområdet.

Utbildning/seminarier

Utbildningstjänster inom skatteområdet. 

Lundin Skatt AB (556902-5108) | Engelbrektsgatan 6, 2 tr | 702 12 Örebro | info@lundinskatt.se | Tel: 070-695 31 11 |